Nowa firma - analiza-finansowa-przedsiebiorstwa

Analiza finansowa

nowa-firma.com.pl


Analiza finansowa ocenia stan i postępowanie szeroko ujmowanych finansów przedsiębiorstwa. Analizę te planuje się ją celem oceny sytuacji finansowej, skuteczności gospodarki finansowej oraz oceny operacji gospodarczych i decyzji finansowych.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa jest najczęściej wykorzystywaną pośród analiz działalności firmy. Użyteczna jest nie tylko dla kierownictwa samego przedsiębiorstwa, ale także dla pozostałych podmiotów z najrozmaitszych powodów zainteresowanych jego stanem. Analizę finansową użytkują różne ośrodki kredytujące, aby przebadać ryzyko złączone z przydzieleniem pożyczki określonej firmie i aby następnie kontrolować jego wypłacalność. W gospodarce rynkowej analiza finansowa jest podstawowym źródłem wiadomości dla posiadaczy o stanie posiadanej przez nich spółki.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa jest używana w zależności od potrzeb jej odbiorcy:

  • jako element składowy finansów przedsiębiorstwa ułatwia zrozumieć reguły rozporządzania finansami i w wytworzeniu zdolności do ich używania w praktyce

  • jako element składowy oceny fundamentalnej, stosowane w procesie inwestowania w akcje przedsiębiorstw, jest podstawowym źródłem wiedzy dla potencjalnych inwestorów

  • jako element składowy biznesplanu wykorzystywany w rozplanowaniu działalności gospodarczej

  • jako część systemu informacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, jest ważna w komunikacji pomiędzy posiadaczami, a kadrą zarządzającą

  • jako akt finansowy jest użyteczny w określaniu, a następnie w realizowaniu polityki finansowej

  • jako część układu informacji zewnętrznej jest elementem składowym ocen dokonywanych przez kontrahentów

  • jako instrument jest użyteczny w operacyjnym i strategicznym rozporządzaniu przedsiębiorstwem

Do wykonania analizy finansowej niezbędne są źródła informacji. Muszą być one prawdziwe i obowiązujące. Zwykle wygląd i treść aktów niezbędnych do analizy finansowej jest narzucona normami prawa gospodarczego.